منوی اصلی

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلامهشت فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا (ع)

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (1)در این ماه؛ کارهای نیک، پذیرفته و خطاها بخشیده می شوند

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (2)در این ماه، هر کس یک آیه از قرآن را بخواند، مثل آن است که تمام قرآن را در ماه های دیگر تلاوت نماید.

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (3)در این ماه، هرکس به چهره برادر مومن خود لبخند بزند، در قیامت، او نیز بر چهره وی لبخند می زند و بشارتش می دهد به بهشت

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (4)
در این ماه، هرکس مومنی را کمک کند، خداوند او را هنگام عبور از صراط هنگامی که قدم ها می لرزد کمک خواهد کرد

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (5)در این ماه، هر کس خشم خود را فروخورد، خداوند خشم خود را از او باز می دارد و هر کس مظلومی را یاری رساند، خداوند او را در دنیا و آخرت، یاری خواهد کرد

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (6)
ماه رمضان، ماه برکت و رحمت و مغفرت است و هرکس در این ماه بخشیده نشود در چه ماهی آمرزیده خواهد شد؟

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (7)در این ماه، خداوند را بخوانید و از او بخواهید که روزه هایتان را بپذیرد و عمرتان را طولانی گرداند و شما را موفق به طاعت و دوری از مصیبت گرداند که او بهترین درخواست شونده است

فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (8)

 

گالری: 
فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (1)
فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (2)
فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (3)
فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (4)
فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (5)
فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (6)
فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (7)
فضیلت ماه بندگی خدا از زبان امام رضا علیه‌السلام (8)

افزودن دیدگاه جدید