منوی اصلی

پوستر: برترین اعمال امت من، انتظار فرج است

پوستر: برترین اعمال امت من، انتظار فرج است

 پوستر: برترین اعمال امت من، انتظار فرج است

پوستر: برترین اعمال امت من، انتظار فرج است

متن

پیامبر گرامی اسلام (ص):
أفضَلُ أعمالِ اُمَّتي إنتظارُ الفَرَجِ
پوستر: برترین اعمال امت من، انتظار فرج است

المناقب، ج 4، ص 425

خودت گفتی که وعده در بهار است
بهار آمد دلم در انتظار است
بهار هرکسی عید است و نوروز
بهار عاشقان دیدار یار است ...

 

گالری: 
پوستر: برترین اعمال امت من، انتظار فرج است

افزودن دیدگاه جدید