منوی اصلی

کلیپ تصویری: شبی با ارزش بیش از هزار ماه!

کلیپ تصویری: شبی با ارزش بیش از هزار ماه!


کلیپ تصویری: شبی با ارزش بیش از هزار ماه!

هر عمل ضربدر هزار اگه زرنگ باشی امشب خیلی چیزا گیرت میاد!
هر کاری هم که انجام بدی هزار برابر میشه!!!
یه حساب کتاب ساده است، پس زرنگ باش.

افزودن دیدگاه جدید