منوی اصلی

پویانمایی (کلیپ) من میخونم تو گوش کن: مورچه و سلیمان

پویانمایی (کلیپ) من میخونم تو گوش کن: مورچه و سلیمان


پویا نمایی (کلیپ) من میخونم تو گوش کن: مورچه و سلیمان

کارگردان و تهیه کننده: پرستو شاه محمدی
تهیه شده در: شبکه نهال
برگرفته از کتاب: 12 قصه تصویری از پروین اعتصامی
نویسنده: مژگان شیخی

 

افزودن دیدگاه جدید