منوی اصلی

امام خمینی: قطره‌ها خودتان را به دریا برسانید

امام خمینی: قطره‌ها خودتان را به دریا برسانید


کلیپ تصویری: قطره‌ها خودتان را به دریا برسانید

امام خمینی (رحمه الله علیه) دلهایتان را به آن مبدأ قدرت متصل کنید. گمان نکنید که ما خودمان چیزی هستیم.
از این وابستگیهای دنیایی بیرون بروید و وابسته کنید خودتان را به آن مبدأ قدرت. قطره‌ها خودتان را به دریا برسانید.
ماها قطره‌ایم، از قطره هم کمتر. اما اگر متصل بشویم به آن دریا، کار از ما خیلی می‌آید.
صبح 12 دی 1358 / 13 صفر 1400/ قم/ حضار: کارکنان جهاد سازندگی تبریز

 

افزودن دیدگاه جدید