منوی اصلی

کلیپ تصویری: نظر بانوی آمریکایی تازه مسلمان در مورد جذابیت روزه و رهبری مسلمانان

کلیپ تصویری: نظر بانوی آمریکایی تازه مسلمان در مورد جذابیت روزه و رهبری مسلمانان


کلیپ تصویری: نظر بانوی آمریکایی تازه مسلمان در مورد جذابیت روزه و رهبری مسلمانان

مسلمان شدن "امی حسین" بانوی مسیحی اهل کشور آمریکا: ایشان روزه گرفتن را بسیار دوست دارد و قرآن را کتاب زندگی، کتاب سعادت دنیا و آخرت می داند.

افزودن دیدگاه جدید