منوی اصلی

کلیپ تصویری: پای منبر ولیّ (2)

کلیپ تصویری: پای منبر ولیّ (2)


کلیپ تصویری: پای منبر ولیّ (2)

بعضی خیال می کنند که امام صادق علیه السلام به سیاست کاری ندادشت، علیه دستگاه فعالیتی نمی کرد،
درصدد ایجاد حکومت الهی و علوی نبود، این خطاست؛
امام صادق علیه الصلاه و السلام، ماهیت مبارزه اش یک ماهیت سیاسی بود
کار فرهنگی او هم کار سیاسی بود، وقتی امام صادق یگوید من امامم،
امام یعنی چه، امام یعنی حاکم جامعه، امام یعنی رئیس جامعه،
یعنی من همان کسی هستم که این خلیفه غاصب بی دین، جای مرا گرفته
خب این حرف آیا یک حرف سیاسی است یا کی حرف فرهنگی است
ماهیت مبارزه اش، یک ماهیت سیاسی بود، کار فرهنگی او هم کار سیاسی بود

افزودن دیدگاه جدید