منوی اصلی

پوستر حدیث: از دست دادن شخص خردمند

پوستر حدیث: از دست دادن شخص خردمند

پوستر حدیث: از دست دادن شخص خردمند

پوستر حدیث: از دست دادن شخص خردمند

متن

امام علی عليه السلام
مَنْ ضَيَّعَ عَاقِلاً دَلَّ عَلَى ضَعْفِ عَقْلِهِ هر كه شخص خردمندى را از دست بدهد، سُست خردى خود را نشان داده است

غرر الحكم، ح 8240

چه خوب است در نشر خوبی‌ها سهیم باشیم.

Arabic

الإمام علی عليه السلام
مَنْ ضَيَّعَ عَاقِلاً دَلَّ عَلَى ضَعْفِ عَقْلِهِ
غرر الحكم، ح 8240

افضل مكافئة لنا، دعاؤكم و دعايتكم.

Translate

Imam Ali (pbuh)
One who loses [the friendship of] an intelligent one shows the weakness of his [own] intellect
Ghurar al-Hikam, no. 8240

Support us by giving your blessing and endorsement.

گالری: 
پوستر حدیث: از دست دادن شخص خردمند به زبان عربی
پوستر حدیث: از دست دادن شخص خردمند به زبان انگلیسی
پوستر حدیث: از دست دادن شخص خردمند به زبان فارسی

افزودن دیدگاه جدید