منوی اصلی

مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه

مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه


مجموعه نمایشگاهی
بانوی آب و آئینه
برگرفته از اشعار سمیه زارع

بانوی آب و آئینه

پروانه را به دور ضریح تو دیده ام
گویی صدای بال ملائک شنیده ام

بانوی آب و آئینه

در آخرین طواف نگاهم به گنبدت
واژه به واژه لطف تو با جان خریده ام

بانوی آب و آئینه

بانوی آب و آینه، بانوی آفتاب
من زیر سایه ات به نجابت رسیده ام

بانوی آب و آئینه

از آب جاری حرمت نور عشق را
تا پای حوض کوثر جنت کشیده ام

بانوی آب و آئینه

بانوی قم عطوفت و لطفت علی اله وام
چون تو گلی به جنت و رضوان نچیده ام

بانوی آب و آئینه

گاهی سکوت باید و گاهی کم حضور
من معجزات ناب تو را خوب دیده ام

بانوی آب و آئینه

مانند یک کبوتر عاشق دم غروب
صدها هزار بار به سویت پریده ام

بانوی آب و آئینه

از صحن آب و آینه تا ساحت ضریح
چون کودکی به دامن مادر دویده ام

بانوی آب و آئینه

بوی بهشت می دهد ایوان و صحن تو
طرح رزاق آینه بر دل کشیده ام

بانوی آب و آئینه

با تو مزار خاکی زهرا طواف شد
این را کنار سفره مهرت چشیده ام

بانوی آب و آئینه

حرفم تمام، حضرت معصومه علیها السلام دلم
عطر تو را ز چادر مادر شنیده ام
گالری: 
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه
مجموعه نمایشگاهی بانوی آب و آئینه

افزودن دیدگاه جدید