منوی اصلی

اینفوگرافی: آداب زیارت در بیان مقام معظم رهبری

اینفوگرافی: آداب زیارت در بیان مقام معظم رهبری

آداب زیارت در بیان مقام معظم رهبری به ده قسمت تقسیم می شود:

اینفوگرافی: آداب زیارت در بیان مقام معظم رهبری

آداب زیارت در بیان مقام معظم رهبری به ده قسمت تقسیم می شود:
به حضور امام توجه کنید
با دل حرف بزنید
با امام حرف بزنید
زیارت جامعه کبیره بخوانید
سلام بدهید
در زیارت به مخاطب آن متوجه باشید
با هر زبانی زیارت کنید
دلتان به امام متصل باشد
زیارت ائمه را بخوانید
نماز بخوانید و ذکر بگوئید

گالری: 
اینفوگرافی: آداب زیارت در بیان مقام معظم رهبری

افزودن دیدگاه جدید