منوی اصلی

استوری: یا غریب الغربا امام رضا (ع)

استوری: یا غریب الغربا امام رضا (ع)


استوری: همه خادم الرضاییم

اومدم نگات کنم تو هم من و نگاه کنی
اومدم صدات کنم تو هم من و صدا کنی
قربون صفات برم از راه دوری اومدم
جای دوری نمیره اگر به من نگاه کنی
یا غریب الغربا امام رضا

افزودن دیدگاه جدید