منوی اصلی

کلیپ تصویری مفهومی خانواده: پیوند احساسی در خانواده

کلیپ تصویری مفهومی خانواده: پیوند احساسی در خانواده


کلیپ تصویری: پیوند احساسی در خانواده

پیوند عاطفی و احساسی بین اعضای خانواده باید چنان عمیق و پایدار باشد که با گذشت زمان فراموش نشود. در این پویانمایی، ارتباط عمیق عاطفی بین پدر و دختری را نشان می دهد که با از دست رفتن پدر، همچنان دختر به یاد او و در جستجوی بازگشت پدر به تکاپو می پردازد.

افزودن دیدگاه جدید