منوی اصلی

کلیپ تصویری مفهومی خانواده: صرف زمان برای خانواده باارزش تر از پول

کلیپ تصویری مفهومی خانواده: صرف زمان برای خانواده باارزش تر از پول


کلیپ تصویری: صرف زمان برای خانواده باارزش تر از پول

صرف وقت و زمان برای در اختیار خانواده بودن نکته قابل توجهی است که بسیاری از خانواده ها به آن بی توجه هستند. در این کلیپ کوتاه، دختر بچه ای با سئوال ساده و درخواستی اولیه از پدر خود..مفهومی را در ذهن پدر خود تداعی می کند به نام صرف وقت و زمان برای خانواده. مقایسه ارزش خانواده و پول، چیزی است که دختر بچه به پدر خانواده با روش کودکانه خود تفهیم می کند.

افزودن دیدگاه جدید