منوی اصلی

مجموعه پوستر بهترین دختر دنیا

مجموعه پوستر بهترین دختر دنیا

حضرت معصومه (س) بهترین دختر دنیا

بهترین دختر دنیا (1)

عفت و ایمان مرام دختر است
کل ارزش ها به نام دختر است
حضرت معصومه (س) بهترین دختر دنیا

بهترین دختر دنیا (2)

دختری که همه شیعیان با شفاعتش
بهشتی میشن حضرت معصومه است
حضرت معصومه (س) بهترین دختر دنیا

بهترین دختر دنیا (3)

همیشه دختر امروز مادر فرداست
ز مادر است میسر بزرگی پسران
حضرت معصومه (س) بهترین دختر دنیا

بهترین دختر دنیا (4)

دخترم! هرزمان یاد خدا باش
به هرجا در حضورش با حیا باش
گالری: 
پوستر بهترین دختر دنیا (!)
پوستر بهترین دختر دنیا (2)
پوستر بهترین دختر دنیا (3)
پوستر بهترین دختر دنیا (4)

افزودن دیدگاه جدید