منوی اصلی

کلیپ تصویری مفهومی خانواده: نیاز به صمیمت و جمع خانوادگی

کلیپ تصویری مفهومی خانواده: نیاز به صمیمت و جمع خانوادگی


کلیپ تصویری: نیاز به صمیمت و جمع خانوادگی

در جمع های خانوادگی، افراد خانواده به گفتگو و تبادل نظر می پردازند و صمیمیت و روابط آنها بیشتر خواهد شد. در این کلیپ کوتاه، فرزند کوچک خانواده مورد بی مهری و بی توجهی اعضای خانواده قرار می گیرد که هر کدام با وسیله ای برقی یا غیربرقی مشغول هستند. و با قطع برق خانه همه اعضاء دور هم با یک نور واحد جمع می شوند و صمیت و گفتگو بین آنها شکل می گیرد.

افزودن دیدگاه جدید