منوی اصلی

استوری چهارشنبه های امام رضایی (۶۲)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (۶۲)


استوری چهارشنبه های امام رضایی

آقاجان
نگاه یار و زلف یار
عطر یار و خانه یار
برای عاشقی تمام لحظه ها
پر از بهانه است
اگر که صحبت از 
جواب دلربای یار ما شد

 

افزودن دیدگاه جدید