منوی اصلی

کلیپ صوتی: در کارهای دنیوی به پایین دست خود نگاه کنید - مجتهدی تهرانی

کلیپ صوتی: در کارهای دنیوی به پایین دست خود نگاه کنید - مجتهدی تهرانی

 

 


گلیپ صوتی "در کارهای دنیوی به پایین دست خود نگاه کنید" در کلام آیت الله مجتهدی تهرانی

زمان: 209 ثانیه (03:29)

افزودن دیدگاه جدید