منوی اصلی

کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه

کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه

کتاب "نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه" نوشته محسن رنجبر که توسط انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی به چاپ رسیده است. 

از جمله موضوعات این کتاب می توان به عناوین : "افقهای تازه در تاریخ امامت (مقدمه استاد پیشوایی)؛ کلیاتی پیرامون تحقیق حاضر؛ سیره و ویژگی های فردی، اخلاقی و علمی امام سجاد علیه السلام ؛ دورنمای کلی عصر امامت امام سجاد علیه السلام ؛ اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام سجاد علیه السلام ؛ نقش اعتقادی و علمی امام سجاد علیه السلام ؛ امام سجاد علیه السلام و تبیین و تثبیت مسأله ی امامت؛ امام سجاد علیه السلام و دفاع فرهنگی؛ امام سجاد علیه السلام و احیای فقه شیعه؛ نقش امام سجاد علیه السلام در تداوم نهضت حسینی؛ مواضع سیاسی امام سجاد علیه السلام؛ تربیت نیروهای صالح و عالم (نیرو سازی)؛ تربیت اخلاقی و پرورش روحی جامعه ی اسلامی؛ شهادت امام علیه السلام؛ خلاصه و نتیجه گیری؛ چهل حدیث از سخنان امام سجاد علیه السلام" اشاره کرد.

افزودن دیدگاه جدید