منوی اصلی

فضیلت روزه روز سوم محرم (مفاتیح الجنان)

فضیلت روزه روز سوم محرم (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه محرم؛ روز سوّم روزى است که حضرت یوسف علیه السلام از زندان بیرون شده هرکه آن روز را روزه دارد آسان فرماید حق تعالى بر او کارهاى مشکل را و برطرف کند از او اندوه را و در روایت نبوى صلی الله علیه و آله است که دعایش مستجاب شود .

 

 

افزودن دیدگاه جدید