منوی اصلی

فضیلت همراه داشتن عصای بادام تلخ در سفر

فضیلت همراه داشتن عصای بادام تلخ در سفر

آداب سفر؛ هنگام سفر کردن با خود بردار عصائى از چوب درخت بادام تلخ که روایت شده که هر که به سفرى رود و با خود بردارد عصاء بادام تلخ و بخواند وَ لَمّا تَوَجَّهَ تِلْقآءَ مَدْیَنَ تا وَاللّهُ عَلى ما نَقُولُ وَکیلٌ[1] و این در سوره قصص است حق تعالى او را ایمن گرداند از هر سَبُع دَرّنده و از هر دزد ظلم کننده و از هر حیوان صاحب زهرى تا به خانه خود برگردد و با او باشد هفتاد و هفت ملک که طلب آمرزش ‍ کند براى او تا برگردد و عصا را بگذارد و سُنّت است که با عمامه بیرون روى و سر عمامه در زیر گلو بگردانى تا اینکه به تو آسیبى نرسد از دزد و غرق شدن و سوختن


[1]) سوره القصص، آیات 22-28.

افزودن دیدگاه جدید