منوی اصلی

کیفیت ورود به حرم امام حسین (ع) (مفاتیح الجنان)

کیفیت ورود به حرم امام حسین (ع) (مفاتیح الجنان)

مقصد دوم در فصل هفتم از باب زیارات: آداب زیارت امام حسین علیه السلام: نهم چون خواستى داخل حاير مقدس شوى از درى كه در جانب مشرق واقع است داخل شو چنانكه حضرت صادق عليه السلام به يوسف كناسى فرمودند

افزودن دیدگاه جدید