منوی اصلی

أدعیة اللیلة التاسعة من شهر رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب نهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سیزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نهم ماه، و دعاهاى اين شب عبارت‌اند از (دومین دعای شب نهم) دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای محمد بن ابی قره در شب نهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سیزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نهم ماه، و دعاهاى اين شب عبارت‌اند از(اولین دعای شب نهم):


جستجوی : أدعیة اللیلة التاسعة من شهر رمضان

دعای اللهم لک الحمد علی ما وهبت لی من انطواء

رمضان دعای شب نوزدهم رمضان أدعیة اللیلة التاسعة عشر من شهر رمضان ... الليلة التاسعة عشر منه و يومها، ذكر ما نختاره من الروايات بالدعوات ليلة تسع عشرة من شهر رمضان‏ جلد اول، ... الجزء الأول؛ أبواب أحكام شهر رمضان؛ الباب الثالث و العشرون فيما نذكره من زيادات و دعوات و صلوات في ...

دعای اللهم اجعل فیما تقضی در شب نوزدهم رمضان (اقبال الاعمال)

الاعمال اعمال ماه های قمری رمضان دعاها اعمال ماه رمضان شب نوزدهم رمضان اعمال شب قدر أدعیة اللیلة التاسعة ... الجزء الأول؛ أبواب أحكام شهر رمضان؛ الباب الثالث و العشرون فيما نذكره من زيادات و دعوات و صلوات في ... الليلة التاسعة عشر منه و يومها، دعاء آخر في ليلة تسع عشرة منه جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست ...

دعای یا ذا الذی کان قبل کل شیء (اقبال الاعمال)

اللیلة التاسعة عشر من شهر رمضان دعای شب نوزدهم رمضان اعمال شب نوزدهم ماه رمضان محمد بن ابی قره ... التاسعة عشر منه رويناه بإسنادنا إلى محمد بن أبي قرة من كتابه في عمل شهر رمضان‏ آنچه که از كتاب عمل شهر ... الجزء الأول؛ أبواب أحكام شهر رمضان؛ الباب الثالث و العشرون فيما نذكره من زيادات و دعوات و صلوات في ...

دعای پیامبر (ص) در شب نوزدهم رمضان (اقبال الاعمال)

الأنعام دعاها اعمال ماه رمضان شب نوزدهم رمضان أدعیة اللیلة التاسعة عشر من شهر رمضان دعای شب نوزدهم رمضان ... الجزء الأول؛ أبواب أحكام شهر رمضان؛ الباب الثالث و العشرون فيما نذكره من زيادات و دعوات و صلوات في ... الليلة التاسعة عشر منه و يومها، دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن النبي ص‏ جلد اول، باب های احکام ماه رمضان ...

دعای اللهم اني امسيت لك عبدا... (اقبال الاعمال)

رمضان شب نوزدهم رمضان أدعیة اللیلة التاسعة عشر من شهر رمضان دعای شب نوزدهم رمضان اعمال شب قدر اعمال شب ... الجزء الأول؛ أبواب أحكام شهر رمضان؛ الباب الثالث و العشرون فيما نذكره من زيادات و دعوات و صلوات في ... الليلة التاسعة عشر منه و يومها، دعاء آخر في ليلة تسع عشرة منه جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست ...

دعای پیامبر (ص) در شب نوزدهم رمضان (بلدالامین)

اللیلة التاسعة عشر من شهر رمضان اعمال شب قدر اعمال شب نوزدهم ماه رمضان ... يَدْعُو بِهَذِهِ الْأَدْعِيَةِ فِي لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ اَللَّيْلَةِ اَلتَّاسِعَةَ عَشْرَةَ پیامبر ... صلی الله علیه و آله به این دعاها را در شب های ماه رمضان می خواندند. شب نوزدهم: سُبْحَانَ مَنْ لاَ ...

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و نهم رمضان (اقبال الاعمال)

و العشرين من شهر رمضان‏ دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن النبي ص‏ جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی ... الاعمال اعمال ماه های قمری رمضان الإخلاص دعاها اعمال ماه رمضان شب بیست و نهم رمضان أدعیة اللیلة التاسعة ... الجزء الأول؛ أبواب أحكام شهر رمضان؛ الباب الثالث و الثلاثون في ما نذكره مما يختص بالليلة التاسعة ...

دعای شب بیست و نهم رمضان به نقل از محمد بن ابی قره (اقبال الاعمال)

رمضان أدعیة اللیلة التاسعة و العشرین من شهر رمضان دعای شب بیست و نهم رمضان اعمال شب بیست و نهم ماه رمضان ... و العشرين من شهر رمضان‏ و من ذلك ما يختص بهذه الليلة من الدعاء برواية محمد بن أبي قرة رحمه الله و هو دعاء ... الجزء الأول؛ أبواب أحكام شهر رمضان؛ الباب الثالث و الثلاثون في ما نذكره مما يختص بالليلة التاسعة ...