منوی اصلی

اذن دخول مسجد الرسول

اذن دخول مسجد النبی (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث اول- بعد از غسل کردن (برای ورود به مدینه و زیارت قبر پیامبر (ص))، اذن دخول را می خوانیم:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

کیفیت زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله؛ هنگام ورود به مسجد النبی در مدینه، اذن دخول اول را بخوان و از در جبرئیل و با پای راست وارد شو:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله از جمله اعمال است و در اینجا اذن دخول زیارت پیامبر را می خوانیم:

پاورپوینت صوتی "اذن دخول مسجد النبی (ص)"

اذن دخول مسجد النبی (ص) (پاورپوینت صوتی)

اذن دخول مسجد النبی (ص) در قالب پاورپوینت متنی و پاورپوینت صوتی