منوی اصلی

اعمال روز آخر ماه رجب

نماز سلمان در روز آخر رجب (اقبال الامال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل صد و چهارم، نماز آخر ماه رجب:

فضیلت روزه گرفتن در روز آخر رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل صد و سوم، فضيلت  سی روز روزه ماه رجب و روزه روز  سی ام، در ادامه این فصل فضیلت روزه گرفتن در این روز بیان می شود:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز آخر ماه رجب و نماز سلمان در این روز

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ :

نماز سلمان در روز آخر رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نماز سلمان در ماه رجب را بیان می کنیم؛ در روز آخر ماه می خوانیم:

غسل کردن در روز آخر ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز آخر ماه، در این روز غسل وارد شده است.

فضیلت روزه گرفتن در روز آخر رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز آخر ماه، روزه در این روز سبب آمرزش گناهان گذشته و آینده می گردد.

نماز سلمان در روز آخر رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز آخر رجب، و آخرین عمل در این روز، خواندن نماز سلمان است.

فضیلت روزه گرفتن در روز آخر رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ فضیلت روزه در روز آخر رجب به نقل از امام رضا علیه السلام:

نماز سلمان در روز آخر رجب (مصباح المتهجد)

اعمال روز آخر ماه رجب؛ این نماز را پیامبر صلی الله علیه و آله به سلمان تعلیم فرمودند: