منوی اصلی

اعمال روز اول ماه ذی الحجه

دعای حسبی حسبی حسبی.. (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل هشتم، عملی برای در امان ماندن از شر ظالم را بیان می کنیم:

نماز مستحبی دو رکعتی در روز اول ذی الحجه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل هشتم، ابتدا دو ركعت نماز پيش از ظهر روز اول ذى الحجه

نماز حضرت زهرا (س) در روز اول ذی الحجه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل ششم، ماجرای ابلاغ سوره برائت، در ادامه این فصل، نماز حضرت زهرا (س) در روز اول ذی الحجه را بیان می کنیم:

فضیلت روزه روز اول ذی الحجه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل پنجم، فضيلت روز اول ذى الحجه:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال روز اول ماه ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ اعمال روز اول ماه از جمله روزه گرفتن و ...:

نماز روز اول ماه ذی الحجه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ اما باقی نافله ها، نمازهای ماه ذی الحجه؛ روز اول این ماه که ..:

فضیلت روزه روز اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز اول- روز بسیار مبارکی است و در ان چند عمل وارد است: اول- روزه که ثواب روزه هشتاد ماه دارد.

نماز حضرت زهرا (س) در روز اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز اول روز بسیار مبارکی است و دومین عمل در این روز، خواندن نماز حضرت فاطمه عليها السلام :

نماز مستحبی دو رکعتی در روز اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز اول و نمازی دیگر در این روز:

دعای حسبی حسبی حسبی.. (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز اول - دعای ترس از ظالم را می خوانیم:

نماز حضرت زهرا (س) در روز اول ذی الحجه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ در روز اول ذی الحجه، نماز حضرت زهرا سلام الله علیها خوانده می شود:

فضیلت روزه روز اول ذی الحجه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ فضیلت روزه در اولین روز از دهه اول ماه ذی الحجه:

فضیلت روزه روز اول ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز اول ذی الحجه، روز متولد شدن ابراهیم خلیل است و روزی است که خداوند ابراهیم را به خلیلی خود برگزید و ...

نماز حضرت زهرا (س) در روز اول ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ برای روز اول این ماه اعمالی ذکر شده است از جمله: نماز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که مانند نماز امام علی علیه السلام چهار رکعت است..:

دعای حسبی حسبی حسبی.. (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ در روايت وارد شده است كه هركه از ظالمى ترسد در روز اوّل ذى الحجه بگويد:

نماز مستحبی دو رکعتی در روز اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز اول این ماه روز مبارکی است و در این روز مستحب است خواندن دو رکعت نماز قبل از ...:

نماز حضرت زهرا (س) در روز اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شیخ گفته است در روز اول این ماه نماز حضرت زهرا سلام الله علیها را بخواند که آن چهار رکعت است مثل ..:

فضیلت روزه روز اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز اول این ماه روز مبارکی است و روایتی در باب فضیلت این روز و روزه گرفتن در آن: