منوی اصلی

اعمال روز اول ماه رجب

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و هشتم، زیارت امام حسین -علیه السلام- در روز اول ماه رجب:

دعای سید در روز اول رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب، ابتدا دعای روز اول ماه رجب را می خوانیم:

نماز سلمان در اول رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و سوم، نمازهای روز اول ماه رجب (سومین نماز):

نماز دیگر سلمان در اول رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و سوم، نمازهای روز اول ماه رجب، اولین نماز، نمازی است که سلمان از پیامبر نقل نموده:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نماز سلمان در اول رجب (المراقبات)

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ نماز سلمان فارسی که در روزهای اول، پانزدهم و آخر ماه رجب خوانده می شود، ابتدا در روز اول ماه:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز اول ماه رجب

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ از جمله روز اول ماه رجب که روزه و نماز سلمان و ... در آن روایت شده:

نماز سلمان در اول رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نماز سلمان در ماه رجب را بیان می کنیم؛ ابتدا در روز اول ماه:

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (کامل الزیارات)

باب هفتاد و سوّم ثواب كسى كه حضرت امام حسين عليه السّلام را در رجب زيارت كند؛ حدیث دوم- ثواب زیارت امام حسین علیه السلام در روز اول رجب که ولادت امام باقر علیه السلام نیز می باشد:

فضیلت روزه گرفتن در اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز اول رجب، روز شریفی است و در آن چند عمل است؛ اول روزه گرفتن

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز اول رجب، روز شریفی است و در آن چند عمل است؛ سوم زیارت امام حسین علیه السلام:

دعای سید در روز اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز اول رجب، روز شریفی است و در آن چند عمل است؛ چهارم دعای طویلی که سید در اقبال نقل فرموده.

نماز سلمان در اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز اول رجب، روز شریفی است و در آن چند عمل است؛ پنجم نماز سلمان که به کیفیت زیر خوانده می شود:

نماز دیگر سلمان در اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز اول رجب، روز شریفی است و در آن چند عمل است؛ در اینجا نماز دیگر سلمان را ذکر می کنیم:

اقوال مختلف درباره مناسبت های دهه اول رجب (مفاتیح الجنان)

و در روز سوم ماه رجب، در سال پنجاه ‏وهفت هجرى به قولى ولادت امام باقر عليه السّلام واقع شده، ولى ....

نماز سلمان در اول رجب (مصباح المتهجد)

اعمال روز اول رجب؛ پیامبر صلی الله علیه و آله این نماز را به سلمان تعلیم فرمودند:

اقوال مختلف درباره مناسبت های دهه اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب، سخن هایی که در مورد دهه اول ماه رجب، تولد یا شهادت امام هادی و جواد علیهما السلام گفته شده را بیان می کنیم:

اقوال مختلف درباره مناسبت های دهه اول رجب (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رجب، سخن هایی که در مورد دهه اول ماه رجب، تولد یا شهادت امام هادی و جواد علیهما السلام گفته شده را بیان می کنیم:

نماز سلمان در اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ پیامبر فرمودند جبرئیل این نماز را برای من آورد و در روز اول رجب به کیفیت زیر به جا می آوری:

فضیلت روزه گرفتن در اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ فضیلت های روزه گرفتن در روز اول ماه رجب را بیان می کنیم:

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (زاد المعاد)

در حديث معتبر وارد شده است كه هركه در اوّل ماه رجب آن حضرت را زيارت كند، بهشت او را واجب شود:

فضیلت روزه گرفتن در اول رجب (مصباح المتهجد)

برای روزه گرفتن در روز اول ماه رجب، فضیلت های بسیاری بیان شده است از جمله: