منوی اصلی

اعمال روز ترویه

روزه گرفتن در روز ترویه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل نهم، فضيلت روز هشتم ذى الحجه (روز ترویه):

روزه گرفتن در روز ترویه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هشتم، روز ترويه است و روزه ‏اش فضيلت دارد و روايت شده كه كفاره شصت سال است

غسل کردن در روز ترویه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هشتم، روز ترویه و شيخ شهيد غسل اين روز را مستحب دانسته‏ است.

روزه گرفتن در روز ترویه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز ترویه که روز هشتم ذی الحجه است و فضیلت روزه گرفتن در این روز: