منوی اصلی

اعمال روز پانزدهم ماه جمادی الاول

بزرگداشت روز پانزدهم جمادی الاول (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب ششم آنچه که متعلق به ماه جمادی الاول باشد بیان می گردد؛ فصل سوم و آخرین فصل از این باب تعظیم و بزرگداشت روز پانزدهم جمادی الاول و آنچه سزاوار است در این ماه انجام گیرد:

روزه گرفت در روز پانزدهم جمادی الاول (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب ششم آنچه که متعلق به ماه جمادی الاول باشد بیان می گردد؛ فصل دوم از این باب روزه روز پانزدهم ماه جمدی الاول و فضیلت آن را بیان می دارد:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز پانزدهم ماه جمادی الاول

در فصل ششم کتاب مراقبات، ماه جمادی الاول و مراقبات دراین ماه را بیان کرده است؛ از جمله: روز پانزدهم این ماه که ولادت امام سجاد علیه السلام در این روز می باشد

زیارت حضرت زهرا (س) در سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم جمادی الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه جمادی الاول؛ زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها در سه روز سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم جمادی الاولی، وارد شده است؛

زیارت امام علی و امام سجاد (ع) در پانزدهم جمادی الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه جمادی الاول؛ در روز پانزدهم جمادی الاول، فتح بصره و ولادت امام سجاد علیه السلام واقع شده است؛

زیارت جامعه در روز پانزدهم جمادی الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه جمادی الاول؛ روز پانزدهم، و اگر زيارت جامعه در اين قسم ايّام بخوانند بهتر است

روزه روز پانزدهم جمادی الاولی (مصباح المتهجد)

اعمال ماه جمادی الاول؛ در روز پانزدهم ماه، ولادت امام سجاد علیه السلام واقع شده و ...

زیارت امام علی و امام سجاد (ع) در پانزدهم جمادی الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه جمادی الاول؛ در شب پانزدهم این ماه امام سجاد علیه السلام متولد شدند و در روز آن فتح بصره برای امیرالمومنین علیه السلام میسر شد بنابراین ...

روزه روز پانزدهم جمادی الاولی (زاد المعاد)

اعمال ماه جمادی الاول؛ در شب پانزدهم این ماه امام سجاد علیه السلام متولد می شوند و روزه در آن مستحب است و ...

زیارت حضرت زهرا (س) در سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم جمادی الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه جمادی الاول؛ ایام البیض ماه (سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم) چون وفات حضرت زهرا در یکی از این سه روز واقع شده زیارت حضرت در این ایام وارد شده: