منوی اصلی

اعمال شب بیست و نهم ماه رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و نهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و سوم- اعمال و دعاهای مخصوص شب بیست و نهم ماه رمضان، (دومین) دعاى مخصوص شب بيست و نهم منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای شب بیست و نهم رمضان به نقل از محمد بن ابی قره (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و سوم- اعمال و دعاهای مخصوص شب بیست و نهم ماه رمضان، (اولین) دعای مخصوص شب بيست و نهم به روایت محمد بن ابی قره:

غسل کردن در شب بیست و نهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و سوم- اعمال و دعاهای مخصوص شب بیست و نهم ماه رمضان، ابتدا غسل این شب:

دعای شب بیست و نهم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ و از جمله اين دعاها، دعای شب بیست و نهم به شرح زیر می باشد:

نماز شب بیست و نهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب بیست و نهم که به صورت زیر خوانده می شود؛

نماز شب بیست و نهم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب بیست و نهم ماه با این کیفیت:

نماز شب بیست و نهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب بیست و نهم:

دعای شب بیست و نهم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ به سندهاى معتبر در هرشب از دهه‌ى آخر دعاى مخصوصى از حضرت صادق عليه السّلام وارد شده است و مشتمل بر مطالب دنيا و آخرت است. دعای شب بیست و نهم:

غسل کردن در شب بیست و نهم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب بيست و نهم نيز غسل به خصوص وارد شده است

دعای شب بیست و نهم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب نهم (بیست و نهم):

دعای شب بیست و نهم ماه رمضان به نقل از کفعمی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب نهم (یعنی شب بیست و نهم):

دعای شب بیست و نهم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب نهم (یعنی شب بیست و نهم):

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و نهم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب بیست و نهم ماه رمضان: