منوی اصلی

اعمال شب بیست و هشتم ماه رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و هشتم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هشتم ماه و (سومین) دعاى شب بيست و هشتم منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای شب بیست و هشتم ماه رمضان به نقل از کفعمی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هشتم ماه و (دومین) دعاى شب بيست و هشتم:

دعای شب بیست و هشتم رمضان به نقل از محمد بن ابی قره (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هشتم ماه و (اولین) دعاى شب بيست و هشتم به نقل از كتاب «محمّد بن ابى قرّه» -رحمه اللّه-:

غسل کردن در شب بیست و هشتم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در شب و روز بیست و هشتم ماه، ابتدا غسل کردن در این شب:

نماز شب بیست و هشتم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب بیست و هشتم بدین شرح است:

دعای شب بیست و هشتم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ دعای شب بیست و هشتم را می خوانیم:

نماز شب بیست و هشتم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب بیست و هشتم به دو صورت خوانده می شود؛

نماز شب بیست و هشتم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب بیست و هشتم ماه با این کیفیت:

نماز شب بیست و هشتم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب بیست و هشتم:

دعای شب بیست و هشتم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ به سندهاى معتبر در هرشب از دهه‌ى آخر دعاى مخصوصى از حضرت صادق عليه السّلام وارد شده است و مشتمل بر مطالب دنيا و آخرت است. دعای شب بیست و هشتم:

دعای شب بیست و هشتم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب هشتم (بیست و هشتم):

دعای شب بیست و هشتم ماه رمضان به نقل از کفعمی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب هشتم (یعنی شب بیست و هشتم):

دعای شب بیست و هشتم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب هشتم (یعنی شب بیست و هشتم):

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و هشتم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب بیست و هشتم ماه رمضان: