منوی اصلی

اعمال شب مبعث

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و دوم، پنجمین عمل این شب، نماز ديگر در شب بيست و هفتم رجب:

نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و دوم، چهارمین عمل این شب، نماز شبهای بيست و هفتم، هشتم و بیست و نهم رجب:

نماز دیگر در شب مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و یکم، سومین عملی که در این شب بیان شده: نماز ديگری است در شب بيست و هفتم رجب:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نودم، عمل شب بيست و هفتم رجب، دومین عمل، نمازی است دوازده رکعتی:

زیارت امام علی (ع) در شب مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نودم، عمل شب بيست و هفتم رجب، اولین عمل در این شب، زیارت امام علی علیه السلام بیان گردیده:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای ماه رجب، در شب بیست و هفتم ماه رجب، علاوه بر نماز ذکر شده، این نماز نیز خوانده می شود که از امام جواد علیه السلام نقل گردیده است:

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای ماه رجب، از جمله نمازی است که در شب نیمه رجب خوانده شد و گفته شده که در شب بیست و هفتم رجب یعنی شب مبعث نیز خوانده شود:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم، شب مبعث و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: نماز مستحبی و دعا در شب بیست و هفتم

غسل کردن در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم، شب مبعث و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است از جمله غسل کردن

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است از جمله نماز مستحبی به کیفیت زیر:

دعای شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم رجب از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است سوم دعای شب مبعث

زیارت رجبیه در شب مبعث

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: ا- زیارت رجبیه

زیارت السلام علی ابی الائمه

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: 2- زیارت السلام علی ابی الائمه ..

زیارت امام علی (ع) در شب و روز مبعث (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: 3- زیارت امام علی علیه السلام در شب مبعث

دعای شب مبعث (زاد المعاد)

و اين دعا را نيز وارد شده است كه در اين شب بخوانند:

زیارت پیامبر و امام علی (ع) در شب مبعث (زاد المعاد)

شب مبعث و آن شب بیست و هفتم رجب است و زيارت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در اين شب مناسب است

غسل کردن در شب مبعث (زاد المعاد)

شب مبعث و آن شب بیست و هفتم رجب است و شيخ طوسى گفته است كه غسل در اين شب مستحب است

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (زاد المعاد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ نماز مستحبی که در شب نیمه رجب گفته شد را روایت شده که در این شب نیز بخوانیم:

نماز دیگر در شب مبعث (زاد المعاد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ نمازی است که از امام کاظم علیه السلام نقل شده است در این شب خوانده می شود:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (زاد المعاد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب؛ امام جواد علیه السلام: در ماه رجب، شبی است که باری مردم از آنچه آفتاب براو می تابد بهتر است و برای این شب، نمازی بیان کرده اند:

غسل کردن در شب مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (َشب مبعث)؛ غسل کردن در این شب مستحب است:

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ نمازی است که هم در شب نیمه رجب و هم در شب مبعث می خوانیم و از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ این نماز از امام جواد علیه السلام روایت شده که بعد از نماز عشا، می خوابی و بعد از بیدار شدن ، تا قبل از نیمه شب، این نماز را به جا می آوری:

نماز دیگر در شب مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ این نماز به نقل از امام موسی کاظم آورده شده است:

غسل کردن در شب مبعث (بلدالامین)

شب بیست و هفتم ماه رجب؛ غسل کردن در این شب مستحب است:

نماز مستحبی در شب مبعث (مصباح المتهجد)

در شب مبعث (بیست و هفتم رجب)، دوازده رکعت نماز :

دعای شب مبعث (بلدالامین)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ این دعا را در شب مبعث می خوانیم:

پاورپوینت "دعای شب مبعث"

دعای شب مبعث (پاورپوینت صوتی)

پاورپوینت صوتی و متنی دعای شب مبعث