منوی اصلی

اعمال شب و روز

دعای تمجید (مصباح المتهجد)

از جمله دعاهایی که هر روز خوانده می شود و به ساعت معینی اختصاص ندارد، دعای تمجید است (که از امام صادق علیه السلام نقل شده است):

دعای اللهم انی اسالک بنور وجهک المشرق (بلدالامین)

(در این کتاب) بعد از ادعیه ساعات روز، دعایی را که در هر روز خوانده می شود ذکر کرده است که می خوانیم: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الْمُشْرِقِ ...

دعای ساعت دوازدهم، منسوب به امام زمان (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت دوازدهم زمان آن از زرد شدن خورشيد است تا غروب آن، و ..:

دعای ساعت دوازدهم، منسوب به امام زمان (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت دوازدهم زمان آن از زرد شدن خورشيد است تا غروب آن، و ...:

دعای ساعت یازدهم، منسوب به امام عسکری (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت یازدهم زمان آن پيش از زرد شدن خوشيد تا زرد شدن آن است و ...:

دعای ساعت یازدهم، منسوب به امام عسکری (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت یازدهم زمان آن پيش از زرد شدن خوشيد تا زرد شدن آن است و ..:

دعای ساعت دهم، منسوب به امام هادی (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت دهم و زمان آن دو ساعت پس از هنگام نماز عصر، تا پيش از زرد شدن خورشيد است و ..:

دعای ساعت دهم، منسوب به امام هادی (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت دهم و زمان آن دو ساعت پس از هنگام نماز عصر، تا پيش از زرد شدن خورشيد است و ..:

دعای ساعت نهم، منسوب به امام جواد (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت نهم از هنگام‏ نماز عصر است تا دو ساعت پس از آن و ..:

دعای ساعت نهم، منسوب به امام جواد (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت نهم از هنگام‏ نماز عصر است تا دو ساعت پس از آن و ..:

دعای ساعت هشتم، منسوب به امام رضا (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت هشتم از مقدار چهار ركعت بعد از ظهر است تا هنگام نماز عصر می باشد و.. :

دعای ساعت هشتم، منسوب به امام رضا (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت هشتم از مقدار چهار ركعت بعد از ظهر است تا هنگام نماز عصر می باشد و ..:

دعای ساعت هفتم، منسوب به امام موسی کاظم (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت هفتم از هنگام نماز ظهر است، تا مقدار چهار ركعت پيش از عصر و ...:

دعای ساعت هفتم، منسوب به امام موسی کاظم (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت هفتم از هنگام نماز ظهر است، تا مقدار چهار ركعت پيش از عصر و ...:

دعای ساعت ششم، منسوب به امام صادق (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت ششم از زمانی است که به اندازه چهار ركعت از زوال گذشته باشد تا هنگام نماز ظهر و ...:

دعای ساعت ششم، منسوب به امام صادق (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت ششم از زمانی که به اندازه چهار ركعت از زوال گذشته باشد تا هنگام نماز ظهر است و ..:

دعای ساعت پنجم، منسوب به امام باقر (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت پنجم از زوال شمس است تا مقدار چهار ركعت پس از زوال شمس و ...:

دعای ساعت پنجم، منسوب به امام باقر (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت پنجم از زوال شمس است تا مقدار چهار ركعت پس از زوال شمس:

دعای ساعت چهارم، منسوب به امام سجاد (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت اول که از از ارتفاع نهار (بالا آمدن روز) تا زوال شمس (هنگام ظاهر شرعی) است

دعای ساعت چهارم، منسوب به امام سجاد (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت چهارم از ارتفاع نهار (بالا آمدن روز تا زوال شمس (هنگام ظاهر شرعی) و ...:

دعای ساعت سوم، منسوب به امام حسین (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت سوم از ذهاب شعاع تا بالا آمدن روز ..:

دعای ساعت سوم، منسوب به امام حسین (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت سوم که از ذهاب شعاع تا ارتفاع نهار (بالا آمدن روز):

دعای ساعت دوم، منسوب به امام حسن (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت دوم از طلوع آفتاب است تا زمان کنار رفتن سرخی افق مشرق و ..:

دعای ساعت دوم، منسوب به امام حسن (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت دوم که از طلوع آفتاب است تا زمانی که سرخی افق مشرق کنار برود:

دعای ساعت اول، منسوب به امام علی (ع) (مصباح المتهجد)

دعاهایی دعاهایی که در ساعات روز باید خواند؛ ساعت اول که از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب:

دعای ساعت اول، منسوب به امام علی (ع) (بلدالامین)

دعاهای ساعات برای ائمه اثنی عشر علیهم السلام؛ ساعت اول از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب و ..:

تهلیل بعد از هر نماز هنگام طلوع و غروب (مفاتیح الجنان)

این تهلیل از جمله تعقیبات مشترک می باشد که بعد از هر نماز خوانده می شود و در آن به اینکه خدایی جز خدای یکتا نیست و .. شهادت می دهیم:

دعای یا ذا الجلال و الاکرام (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات مشترکه دعای یا ذا الجلال و الاکرام آمده است: و بگو در حالیکه ريش خود را بدست راست گرفته ای و كف دست چپ را بجانب آسمان باز کرده ای:

تلاوت سوره اخلاص بعد از نماز (مفاتیح الجنان)

تلاوت سوره اخلاص نیز از جمله تعقیبات مشترک نمازها می باشد:

دعاهای مابین الطلوعین

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ دعاهایی که هنگام طلوع و غروب آفتاب می خوانیم و فضیلت این وقت و ساعت:

صفحه‌ها