منوی اصلی

اعمال شب یازدهم ماه رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب یازدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهاردهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز یازدهم ماه و دعاهاى مخصوص اين شب عبارت‌اند از(دعای سوم)؛ دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای محمد بن ابی قره در شب یازدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهاردهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز یازدهم ماه و دعاهاى مخصوص اين شب عبارت‌اند از(دعای دوم)؛ به نقل از كتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ى «محمّد بن ابى قرّه»

دعای سبحانک لا اله الا انت الباری الواحد القهار

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهاردهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز یازدهم ماه و دعاهاى مخصوص اين شب عبارت‌اند از(دعای اول):

نماز شب یازدهم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب یازدهم بدین شرح است:

نماز شب یازدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب یازدهم اینچنین خوانده می شود؛

نماز شب یازدهم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب یازدهم ماه با این کیفیت:

نماز شب یازدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب یازدهم:

دعای پیامبر (ص) در شب یازدهم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب یازدهم ماه رمضان: