منوی اصلی

تقوا در قرآن

موشن گرافیک تفسیر قرآن کریم : سوره نساء آیه ۱

موشن گرافیک تفسیر قرآن کریم : سوره نساء آیه 1

رابطه تقوا و بصیرت

شهید مطهری ره: رابطه تقوا و بصیرت

کتاب مقدس ما قرآن، صریحاً بین تقوا و پرهیزکاری از یک طرف و روشن بینی و بصیرت از طرف دیگر رابطه مستقیم قائل است.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ »؛ آثار تقوی

در بخش دوم از شرح جمله « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ » از زیارت امین الله، آثار تقوا بر اساس آیات قرآن کریم در شش بخش بررسی می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ »؛ معنا و مراتب تقوی

در بخش اول از شرح جمله « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ » در زیارت امین الله، معنا، جایگاه و مراتب تقوا بر اساس آیات قرآن و احادیث بررسی می شود.

عکس نوشته تقوا

عکس نوشته: زلال باش

عکس نوشته با موضوع آیه :«یا أیُها الُّذینَ آمَنوا اتقوا الله حَقَّ تُقاتِهِ » (آل عمران/102) درباره تقوا

mottaghin

ویژگیهای متقین از نظر قرآن کریم

از جمله گروه هائی که مورد لطف خداوند متعال قرار می گیرند متقین هستند . آشنائی با ویژگی های آنان ، همسو شدن با آنان را هموار خواهد نمود .

عکس نوشته درباره تقوا

تلنگر قرآنی: زلال باش

عکس نوشته با موضوع آیه :«یا أیُها الُّذینَ آمَنوا اتقوا الله حَقَّ تُقاتِهِ » (آل عمران/102) درباره تقوا

6 خصوصيت متقين در قرآن كريم از منظر رهبر معظّم

در آیات ابتدایی سوره بقره برای متقین شش خصوصیت بیان شده كه در حقیقت عناصر تشكیل دهنده تقواست و آن تقوای صحیح و عینی با این شش خصوصیت در انسان تأمین می‌شود.