منوی اصلی

توحید صفاتی

صفات خداوند در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: همانا تو آن خدايى هستى كه در خردها تو را نهايتى نيست، تا در جريان انديشيدن آن ها داراى كيفيت باشى و در تأمل انديشه ها، تو را پايانى نيست تا در نتيجه، محدود و متغير باشى.