منوی اصلی

توصیف خدا

حدیث امام هادی

احادیث امام هادی علیه السلام: توصیف پروردگار

پروردگارا! کسی را یارای درک فر و شکوه ولایت نیست زیرا تو در مکان لایتناهی هستی و هیچ چشمی را توان دیدن تو و یا عبارتی را توان تعریف تو نیست.