منوی اصلی

توکل به خدا

پوستر و استوری حدیث: پنج گروه که ابلیس برای آنها چاره ای ندارد

پوستر و استوری حدیث: پنج گروه که ابلیس برای آنها چاره ای ندارد

امام صادق علیه السلام: ابليس گفت : پنج دسته اند كه هيچ چاره اى براى آنها ندارم اما ديگر مردمان در مشت من هستند : هركه با نيّت درست به خدا پناه برد و در همه كارهايش به او تكيه كند ؛ 

به خدا توکل کن

استوری و کلیپ تصویری: به خدا توکل کن

کلیپ و استوری تصویری: به خدا توکل کن؛ سخنرانی های آیت الله ناصری

امام خمینی

امام خمینی: قطره‌ها خودتان را به دریا برسانید

امام خمینی(ره): دلهایتان را به آن مبدأ قدرت متصل کنید. گمان نکنید که ما خودمان چیزی هستیم.

حکمت و فلسفه سختی ها: اهمیت دعا

حکمت و فلسفه سختی ها: اهمیت دعا

حکمت و فلسفه سختی ها: اهمیت دعا