منوی اصلی

جزء بیست و نه قرآن

متن و ترجمه جزء بیست و نه

پاورپوینت و پی دی اف جزء 29

پاورپوینت متن و ترجمه جزء بیست و نه به همراه فایل pdf (آیه به آیه و در قالبی زیبا)


جستجوی : جزء بیست و نه قرآن

پیام های آسمانی جزء بیست و هفتم

پیام های آسمانی جزء بیست و هفتم (برگرفته از تفسیر نور)

دانلود فایل ورد پیام های آسمانی (جزء بیست و هفتم)   (20.44 KB) دانلود پیام های آسمانی سی جزء قرآن ... قرآنی شهرستان خمینی شهر   پیام های آسمانی سی جزء قرآن کریم جزء اول جزء هفتم جزء سیزدهم جزء نوزدهم جزء ... بیست و پنجم جزء دوم جزء هشتم جزء چهاردهم جزء بیستم جزء بیست و ششم جزء سوم جزء نهم جزء پانزدهم جزء بیست ...
پیام های آسمانی جزء بیست و سوم

پیام های آسمانی جزء بیست و سوم (برگرفته از تفسیر نور)

و تدوین: اتحادیه تشکل های قرآنی شهرستان خمینی شهر   پیام های آسمانی سی جزء قرآن کریم جزء اول جزء هفتم جزء ... سیزدهم جزء نوزدهم جزء بیست و پنجم جزء دوم جزء هشتم جزء چهاردهم جزء بیستم جزء بیست و ششم جزء سوم جزء نهم ... جزء پانزدهم جزء بیست و یکم جزء بیست و هفتم جزء چهارم جزء دهم جزء شانزدهم جزء بیست و دوم جزء بیست ...
پیام های آسمانی جزء بیست وششم

پیام های آسمانی جزء بیست وششم (برگرفته از تفسیر نور)

دانلود فایل ورد پیام های آسمانی (جزء بیست و ششم)   (21.11 KB) دانلود پیام های آسمانی سی جزء قرآن ...   (707.48 KB) دانلود فونت های پیام های آسمانی   (95.33 KB) تفسیر قرآن جزء خوانی دانلود نکات جزء بیست و ششم ... های قرآنی شهرستان خمینی شهر   پیام های آسمانی سی جزء قرآن کریم جزء اول جزء هفتم جزء سیزدهم جزء نوزدهم ...
پیام های آسمانی جزء بیست و نهم

پیام های آسمانی جزء بیست و نهم (برگرفته از تفسیر نور)

های آسمانی سی جزء قرآن کریم جزء اول جزء هفتم جزء سیزدهم جزء نوزدهم جزء بیست و پنجم جزء دوم جزء هشتم ... آسمانی (جزء بیست و نهم)   (24.53 KB) دانلود پیام های آسمانی سی جزء قرآن   (707.48 KB) دانلود فونت های ... پیام های آسمانی   (95.33 KB) جزء خوانی تفسیر قرآن نکات جزء بیست و نهم دانلود ...
پیام های آسمانی جزء بیست و چهارم

پیام های آسمانی جزء بیست و چهارم (برگرفته از تفسیر نور)

  (707.48 KB) دانلود فونت های پیام های آسمانی   (95.33 KB) جزء خوانی تفسیر قرآن دانلود جزء بیست و چهارم ... های قرآنی شهرستان خمینی شهر   پیام های آسمانی سی جزء قرآن کریم جزء اول جزء هفتم جزء سیزدهم جزء نوزدهم ... جزء بیست و پنجم جزء دوم جزء هشتم جزء چهاردهم جزء بیستم جزء بیست و ششم جزء سوم جزء نهم جزء پانزدهم جزء ...
پیام های آسمانی جزء بیست و پنجم

پیام های آسمانی جزء بیست و پنجم (برگرفته از تفسیر نور)

قرآن کریم جزء اول جزء هفتم جزء سیزدهم جزء نوزدهم جزء بیست و پنجم جزء دوم جزء هشتم جزء چهاردهم جزء بیستم ... جزء بیست و ششم جزء سوم جزء نهم جزء پانزدهم جزء بیست و یکم جزء بیست و هفتم جزء چهارم جزء دهم جزء ... شانزدهم جزء بیست و دوم جزء بیست و هشتم جزء پنجم جزء یازدهم جزء هفدهم جزء بیست و سوم جزء بیست و نهم جزء ششم ...
 ترتیل کل قرآن با صدای استاد شهريار پرهيزكار - به تفکیک 30 جزء

ترتیل کل قرآن با صدای استاد شهريار پرهيزكار - به تفکیک 30 جزء

صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و یکم   (12.4 MB) دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست ... و دوم   (12.51 MB) دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و سوم   (11.27 MB) دانلود ... ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و چهارم   (12.33 MB) دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای ...
پاورپوینت کل قرآن (به تفکیک جزء + به تفکیک سوره )

پاورپوینت کل قرآن (به تفکیک جزء + به تفکیک سوره )

      پاورپوینت  کل قرآن (به تفکیک جزء) ردیف به تفکیک جزء pdf پاورپوینت 1 جزء 1 2 جزء 2 3 جزء ... 25 26 جزء 26 27 جزء 27 28 جزء 28 29 جزء 29 30 جزء 30 پاورپوینت کل قرآن (به تفکیک سوره) ردیف به تفکیک ... لهب 112 سوره توحید 113 سوره فلق 114 سوره ناس مجموعه پاورپوینت های ادعیه ماه رمضان پاورپوینت قرآن جزء ...
تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم استاد معتز آقایی زمان:34 دقیقه دانلود تحدیر (تندخوانی) ... برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد. دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای ... کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)  تحدیر (تندخوانی) کل قرآن کریم به تفکیک سوره  تحدیر روشی از تلاوت ...