منوی اصلی

جزء بیست و هفت قرآن

متن و ترجمه جزء بیست و هفت

پاورپوینت و پی دی اف جزء 27

پاورپوینت متن و ترجمه جزء بیست و هفت به همراه فایل pdf (آیه به آیه و در قالبی زیبا)


جستجوی : جزء بیست و هفت قرآن

 ترتیل کل قرآن با صدای استاد شهريار پرهيزكار - به تفکیک 30 جزء

ترتیل کل قرآن با صدای استاد شهريار پرهيزكار - به تفکیک 30 جزء

صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و یکم   (12.4 MB) دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست ... و دوم   (12.51 MB) دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و سوم   (11.27 MB) دانلود ... ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و چهارم   (12.33 MB) دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای ...

هفت رؤیاى صادقه در قرآن مجید

قابل انکار نیست در تفسیر نمونه آورده ایم.(1) جالب این که در قرآن مجید نیز حدّاقل به هفت مورد از این ... ملعونه (درخت نفرین شده) را که در قرآن ذکر کرده ایم، ما آنها را تخویف و انذار مى کنیم، امّا جز بر طغیانشان ... تعبیر کرد و گفت: «گفت: "هفت سال پى در پى زراعت مى کنید; و آنچه را درو کردید، جز کمى که مى خورید، در ...
پاورپوینت کل قرآن (به تفکیک جزء + به تفکیک سوره )

پاورپوینت کل قرآن (به تفکیک جزء + به تفکیک سوره )

      پاورپوینت  کل قرآن (به تفکیک جزء) ردیف به تفکیک جزء pdf پاورپوینت 1 جزء 1 2 جزء 2 3 جزء ... 25 26 جزء 26 27 جزء 27 28 جزء 28 29 جزء 29 30 جزء 30 پاورپوینت کل قرآن (به تفکیک سوره) ردیف به تفکیک ... لهب 112 سوره توحید 113 سوره فلق 114 سوره ناس مجموعه پاورپوینت های ادعیه ماه رمضان پاورپوینت قرآن جزء ...
تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم استاد معتز آقایی زمان:34 دقیقه دانلود تحدیر (تندخوانی) ... برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد. دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای ... کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)  تحدیر (تندخوانی) کل قرآن کریم به تفکیک سوره  تحدیر روشی از تلاوت ...
تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و دوم قرآن کریم استاد معتز آقایی زمان:34 دقیقه دانلود تحدیر (تندخوانی) ... برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد. دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای ... کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)  تحدیر (تندخوانی) کل قرآن کریم به تفکیک سوره  تحدیر روشی از تلاوت ...
تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و سوم قرآن کریم استاد معتز آقایی زمان:34 دقیقه دانلود تحدیر (تندخوانی) ... برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد. دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای ... کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)  تحدیر (تندخوانی) کل قرآن کریم به تفکیک سوره  تحدیر روشی از تلاوت ...
تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و چهارم قرآن کریم استاد معتز آقایی زمان:33 دقیقه دانلود تحدیر (تندخوانی) ... برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد. دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و چهارم قرآن کریم با ... کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)  تحدیر (تندخوانی) کل قرآن کریم به تفکیک سوره  تحدیر روشی از تلاوت ...
تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و پنجم قرآن کریم استاد معتز آقایی زمان:34 دقیقه دانلود تحدیر (تندخوانی) ... برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد. دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و پنجم قرآن کریم با ... کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)  تحدیر (تندخوانی) کل قرآن کریم به تفکیک سوره  تحدیر روشی از تلاوت ...
تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و ششم قرآن کریم استاد معتز آقایی زمان:34 دقیقه دانلود تحدیر (تندخوانی) ... برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد. دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای ... کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)  تحدیر (تندخوانی) کل قرآن کریم به تفکیک سوره  تحدیر روشی از تلاوت ...
تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و هفتم قرآن کریم استاد معتز آقایی زمان:34 دقیقه دانلود تحدیر (تندخوانی) ... برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد. دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و هفتم قرآن کریم با ... کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)  تحدیر (تندخوانی) کل قرآن کریم به تفکیک سوره  تحدیر روشی از تلاوت ...