منوی اصلی

حدیث درباره امامت

پوستر حدیث:‌ امام از گناهان پاك و از عيب ها مبرّاست.

پوستر حدیث:‌ امام از گناهان پاك و از عيب ها مبرّاست.

پوستر حدیث:‌ امام از گناهان پاك و از عيب ها مبرّاست.

حدیث درباره امامت

مجموعه حدیث درباره امامت (+پوستر)

گزیده ای از احادیث و روایات در موضوع امامت در قاب تصویری (با ابعاد مناسب برای نشر در شبکه های موبایلی)

امامت از نظر احادیث

امام باقر علیه السلام: اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، روزه، حج و ولايت؛ و بر هيچ چيز به اندازه ولايت تأكيد نشده است.

حدیث امام رضا علیه السلام در توصیف امامت

احادیث رضوی: توصیف امام

امام رضا علیه السلام در توصیف امام چنین فرمودند:

جانشين پيامبر اکرم از ديدگاه امام رضا علیه السلام

جانشين پيامبر اکرم از ديدگاه امام رضا علیه السلام

امام رضا علیه السلام: از كجا و به چه دليل به كسى انتخاب امام واگذار شده است؟ عقل ها كجا و اين مقام و صاحب آن كجا! مانند چنين شخصيتى كجا يافت مى شود؟!

فوايد حجت غايب از نظر

فوايد حجت غايب از نظر (قسمت اول)

چه نفعى بر وجود حجت مستور و غايب از انظار مترتب است؟