منوی اصلی

حدیث درباره تنبلی

استوری: حدیث پیامبر اکرم (ص)

استوری: حدیث پیامبر اکرم (ص)

استوری: حدیث پیامبر اکرم (ص)

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

امام باقر علیه السلام: از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز؛ چراکه آن دو، کلید هر بدی اند

پوستر حدیث: تنبلی

پوستر حدیث: تنبلی

تنبلی، آخرت را تباه می‌کند

امام باقر علیه السلام:کسی که در کار دنیا تنبل باشد ، در کار آخرتش تنبل تر است

حدیث: پرهيز از کسالت و تنبلي (عکس نوشته و پوستر)

امام باقر علیه السلام:کسی که در کار دنیا تنبل باشد ، در کار آخرتش تنبل تر است

حدیث درباره تنبلی

تنبلی از نظر احادیث

امام على عليه السلام: كسى كه پيوسته تنبلى كند، در رسيدن به آرزويش ناكام ماند.