منوی اصلی

حماقت

حدیث درباره حماقت

مجموعه حدیث درباره حماقت و بی خردی (+پوستر)

گزیده ای از احادیث و روایات در موضوع امت در قاب تصویری (با ابعاد مناسب برای نشر در شبکه های موبایلی)

حماقت در احادیث

امام على عليه السلام: شتاب كردن در كارى پيش از توانايى بر آن و درنگ كردن بعد از دست يافتن به فرصت، نشانه حماقت است.