منوی اصلی

داستانهایی از فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): هزار حسنه

كسى كه پياده به زيارت قبر حضرت امام حسين (ع ) برود، خداوند متعال به هر قدمى كه بر مى دارد، هزار حسنه برايش ثبت و هزار گناه از وى محو مى فرمايد.

فضیلت زیارت امام حسین (ع): دعاى مستجاب

فضیلت زیارت امام حسین (ع): دعاى مستجاب

هنگامى كه با اراده زيارت آن حضرت (امام حسین علیه السلام) از فرات غسل مى كند تمام گناهانش ‍ريخته شده و پاك مى گردد، مثل اينكه تازه از مادر متولد گرديده.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): ملائكه گريان

در طرف شما قبرى است كه هيچ مكروب و اندوهگينى به زيارت آن نمى رود، مگر آنكه خداوند ...

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): شفاعت

روز قيامت منادى ندا مى كند: شيعيان آل محمّد در كجا هستند؟!

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): شافع قيامت

زائر امام حسين (ع) در روز قيامت صد نفر كه همگى اهل دوزخ بوده و در دنيا از مسرفين بودند را شفاعت مى كند.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): سى حج مقبول

موسى بن قاسم حضرمى، مى گويد:

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): ثواب ده حج و عمره

چه اجر و ثوابى است براى كسى كه حضرت امام حسين (ع) را زيارت كند؟

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): زيارت قبر مطهر

كسى كه قبر حسين (ع) را زيارت كند، در حالى كه به حق آن حضرت عارف و آگاه باشد، مانند: كسى است كه خدا را در عرش زيارت نموده.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): محبت

بخدا قسم حق تعالى به زائرين امام حسين (ع) مباهات كرده و افتخار مى نمايد و مسافر و زائر را فرشتگان مقرّب خدا و حاملين عرش رهبرى مى كنند.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): عرفان و شناخت

كسى كه به زيارت قبر امام حسين (ع) برود و به حق آن حضرت عرفان و آگاهى داشته باشد، مانند كسى است كه سه حج با رسول خدا (ص) انجام داده باشد.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): حساب قيامت

در روز قيامت براى زوّار حسين بن على (ع) بر ساير مردم فضيلت و برترى مى باشد.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): جزء عمر حساب نشود

ايّام زيارت حضرت امام حسين (ع ) جزء عمر زائر شمرده نشده و از اجلشان محسوب نمى گردد.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): كرامت حق

كسى كه دوست دارد در روز قيامت بر سفره هاى نور بنشيند، پس بايد از زوّار حضرت حسين بن على (ع) باشد.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): دوست خدا

خداوند متعال فرشتگانى دارد كه موكّل قبر حضرت امام حسين (ع) مى باشند، هنگامى كه شخص قصد زيارت آن حضرت را مى نمايد ...

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): تقديس و تنزيه

شخصى كه به زيارت قبر امام حسین (ع) مى رود، زمانى كه از اهلش جدا شد با اولين گامى كه بر مى دارد تمام گناهانش آمرزيده مى شود.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): رستگاران

كسى كه از منزلش بيرون آيد و قصدش زيارت قبر امام حسین (ع) باشد، اگر پياده رود خداوند منّان به هر قدمى كه بر مى دارد يك حسنه برايش نوشته و يك گناه از او محو مى فرمايد.

فضیلت زیارت امام حسین (ع)

فضیلت زیارت امام حسین (ع): حال زائر

هنگامى كه اراده زيارت حضرت حسين (ع) را نمودى، پس آن حضرت را با حالى غمگين و اندوهناك و ناراحت و ژوليده و گرفته و گرسنه و تشنه زيارت نما.