منوی اصلی

دانلود صوت اذن دخول مسجد النبی

اذن دخول مسجد النبی (ص) و مشاهد ائمه (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دوم از باب زیارات، به اذن دخول حرم های شریفه، اعم از پیامبر (ص) و ائمه (ع) پرداخته ایم:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

کیفیت زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله؛ هنگام ورود به مسجد النبی در مدینه، اذن دخول اول را بخوان و از در جبرئیل و با پای راست وارد شو:

ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله

اذن دخول مسجد النبی (ص)

هنگام ورود به مسجد النبی در مدینه، اذن دخول اول را بخوان و از در جبرئیل و با پای راست وارد شو:

پاورپوینت صوتی "اذن دخول مسجد النبی (ص)"

اذن دخول مسجد النبی (ص) (پاورپوینت صوتی)

اذن دخول مسجد النبی (ص) در قالب پاورپوینت متنی و پاورپوینت صوتی