منوی اصلی

دروغگو

حدیث: دروغگو

حدیث: دروغگو

امام علی (ع): دروغگو و مرده یکسانند؛ زیرا برتری زنده بر مرده، به سبب اعتماد به اوست. پس اگر به سخن او اعتمادی نشود، زنده نیست. (غررالحکم. حدیث 2104)

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: دروغ و فریبکاری

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: دروغ و فریبکاری

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: دروغ و فریبکاری

دروغگو فراموشكار است (عکس نوشته)

دروغگو فراموشكار است (عکس نوشته)

امام صادق علیه السلام : از جمله چيزهايى كه خداوند به وسيله آن بر ضدّ دروغگويان يارى مى كند، فراموشى است

شنیده ها، دروغ یا راست؟! (عکس نوشته)

شنیده ها، دروغ یا راست؟! (عکس نوشته)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برای دروغگویی فرد همین کافی است که آنچه را می‌شنود (بدون تحقیق) برای دیگران بیان کند.