منوی اصلی

دعای یا من یرحم من لا یرحمه العباد

دعای بعد از نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: دعاهای بسیاری برای بعد از نماز عید فطر وارد شده:

دعاهای روز عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم - روز عید قربان است اعمال آن چند چیز است: سوم- خواندن دعاهای این روز:

دعاهای روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و دعاهای بسیار قبل و بعد از نماز این روز وارد شده اما بهترین آنها ... :

دعاهای روز عید قربان (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ از جمله دعاهای روز عید قربان، دعاهایی است که در صحیفه سجادیه آورده شده است:

دعای بعد از نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ بعد از نماز عيد دعاهاى بسيارى وارد شده است و بهترين دعاها دعاى صحيفه كامله است.

دعای بعد از نماز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول ماه که روز عید فطر است و بعد از نماز عید دعاهای بسیاری وارد شده از جمله..:

دعای روز عید فطر و جمعه (صحیفه سجادیه)

دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه: دعای امام سجاد علیه السلام در روز عید فطر و جمعه که بعد از فراغت از نماز رو به قبله می ایستاد و این دعا را می خواند: