منوی اصلی

روزگار دراز رنج

کتاب گویا (صوتی)، مجموعه از سرزمین نور: قسمت هشتم توطئه کفار و مشرکان

کتاب گویا (صوتی)، مجموعه از سرزمین نور: قسمت هشتم توطئه کفار و مشرکان

کتاب گویا (صوتی)، مجموعه از سرزمین نور: قسمت هشتم توطئه کفار و مشرکان

 


جستجوی : روزگار دراز رنج

حدیث تصویری روزگار

روزگار در احادیث

تازه مى كند، مرگ را نزديك مى گرداند و آرزو را دور مى سازد ، هر كه به روزگار دست يابد، به رنج افتد و هر ... روزگار امام على عليه السلام: الدهرُ يُخلِقُ الأبدانَ و يُجَدِّدُ الآمالَ ، و يُقَرِّبُ المَنيّةَ ... و يُباعِدُ الاُمنِيّةَ ، مَن ظَفِرَ بهِ تَعِبَ ، و مَن فاتَهُ نَصِبَ.  روزگار، بدنها را مى فرسايد و آرزوها را ...