منوی اصلی

روز اول محرم

موشن گرافی: یا حسین بن علی ایها الشهید

موشن گرافی: یا حسین بن علی ایها الشهید

موشن گرافی:  یا حسین بن علی ایها الشهید

فضیلت روزه روز اول محرم (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه محرم؛ روز اول، اوّل سال است و از جمله اعمال این روز، روزه گرفتن است:

نماز پیامبر (ص) در روز اول محرم (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه محرم؛ روز اول، اول سال است و نماز پیامبر صلی الله علیه و آله را در این روز می خوانیم:

فضیلت روزه روز سوم محرم (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه محرم؛ روز سوم و عمل این روز، روزه گرفتن است و فضیلت آن:

فضیلت روزه روز اول محرم (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ روز اول و فضیلت روزه گرفتن و واقعه رخ داده در این روز ...:

نماز پیامبر (ص) در روز اول محرم (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ روز اول ماه. از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله در روز اوّل محرم ...

وقایع دهه اول محرم (مصباح المتهجد)

اعمال ماه محرم؛ این ماه آخرین ماه حرام است و وقایعی که در دهه اول ماه محرم رخ داده است را بیان می کنیم: