منوی اصلی

روضه شهادت امام رضا علیه السلام

کلیپ صوتی روضه شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

مریض آمده اما شفا نمی‌خواهد

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

بس که این زهر جفا با جگرم غوغا داشت

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

تا دلتو به دست بیارم، میام از سمت باب‌ الجواد

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

می‌روم گاهی خراسان گاه‌گاهی کربلا

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

حرم لبریز زائرها مسافرها مجاورها

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام رضا علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

ای مهربان ترین کرم سفره ی گدا، یا ایها الرئوفی و یا ایها الرضا