منوی اصلی

زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

زیارت وداع پیامبر (ص) (کامل الزیارات)

باب هفتم- وداع قبر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم‏؛ هنگام وداع پیامبر صلی الله علیه و آله زیارتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می خوانیم:

آنچه واجب است نزد قبر پیامبر (ص) خوانده شود (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث نهم و دهم- آنچه واجب است در نزد قبر مطهّر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم خوانده شود :

دعای امام کاظم (ع) در مرقد پیامبر (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث هشتم- این حدیث دعای امام موسی کاظم علیه السلام در مرقد پیامبر (ص) را بیان می کند:

سلام امام کاظم (ع) به پیامبر (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث هفتم- در این حدیث آورده اند که امام موسی کاظم علیه السلام چگونه به پیامبر (ص) سلام می دادند:

دعای امام رضا (ع) در زیارت پیامبر اسلام (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث ششم- در این حدیث دعای امام رضا علیه السلام در زیارت جدشان پیامبر صلی الله علیه و آله را بیان می کند:

سلام امام رضا (ع) به پیامبر (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث پنجم - در این حدیث کیفیت سلام امام رضا علیه السلام به جدشان پیامبر صلی الله علیه و آله را بیان می کند:

دعای امام صادق (ع) در مرقد پیامبر (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث چهارم- در این حدیث آورده اند که امام صادق علیه السلام این دعا را نزد مرقد پیامبر (ص) می خواندند:

دعای امام سجاد (ع) در مرقد پیامبر (ص)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث سوم- در این حدیث آورده اند که امام سجاد علیه السلام معمولا نزدیک قبر پیامبر (ص) می ایستادند، سلام می دادند و این دعا را می خواندند:

زیارت منبر پیامبر اکرم (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث دوم- در مورد زیارت منبر پیامبر(ص) و جایگاه آن در بهشت:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث اول- بعد از غسل کردن (برای ورود به مدینه و زیارت قبر پیامبر (ص))، اذن دخول را می خوانیم:

غسل زیارت پیامبر (ص) در مدینه (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث اول- هنگام ورود به مدینه (قبل یا هنگام اراده ورود) باید غسل کرد:

ثواب زیارت حضرت رسول (ص) در مدینه (کامل الزیارات)

باب دوم- ثواب زیارت رسول الله؛ پاداش زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در احادیث:
1- پیامبر (ص) فرمودند: کسی که به زیارت من آید روز قیامت شفیع او هستم و ...

اذن دخول مسجد النبی (ص) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

کیفیت زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله؛ هنگام ورود به مسجد النبی در مدینه، اذن دخول اول را بخوان و از در جبرئیل و با پای راست وارد شو:

زیارت منبر پیامبر اکرم (ص) (مفاتیح الجنان)

کیفیت زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله؛ شيخ در مصباح فرموده كه چون فارغ شدى از دعا در نزد قبر شريف پس به نزد منبر برو

زیارت منبر پیامبر اکرم (ص) (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گیرد؛ زیارت منبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جمله اعمال است:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله از جمله اعمال است و در اینجا اذن دخول زیارت پیامبر را می خوانیم: